Zmieniając jedną, małą rzecz w jednym pokoju, wpływasz na pozostałe.


Czym jest 4Rooms Method ?


Holistyczna metoda zrównoważonego rozwoju wszystkich 4 pokoi to proces stawania się bardziej dojrzałym, świadomym, kochającym i spokojnym człowiekiem.

W treningu pamiętamy o odwadze i sile związanym z działaniem w pokoju ciała.

O efektywności, mądrości decyzji, poznania swoich wartości i życia tu i teraz w pokoju umysłu.

Akceptujemy samego siebie, swoje słabe i silne strony, odkrywamy radość dnia i wybaczamy. Dajemy swoją uwagę i uczucie najbliższym i tym trochę dalej w pokoju emocji.

W pokoju ducha szukamy spokoju i bezwarunkowego szczęścia przez trening elastyczności i oddechu.